Kapitalvinst och beskattning

I en vanlig aktiedepå (aktiekonto) betalar man 30 % kapitalskatt på eventulla vinster. Det innebär att på en vinst om 10 000 kronor skall betalas 3 000 kronor i skatt. Nettovinsten uppgår därmed till 7 000 kronor.

Exempel: 100 aktier inköps för 100 kronor och säljs 1 år senare för 200 kronor styck. Vinsten uppgår till 10 000 kronor och på detta skall betalas en kapitalskatt om 30 %, uppgående till 3 000 kronor.

En fördel med en vanlig aktiedepå är att man får göra avdrag för eventuella förluster i deklarationen, förutsatt att man har andra kapitalvinster (vinster på försäljning av aktier eller fonder) eller haft inkomst av tjänst.

Exempel: Om du sålt aktie A under året med vinst om 10 000 kronor och aktie B med förlust 8 000 kronor, kan du kvitta förlusten mot vinsten. Din sammanlagda kapitalvinst du skall betala skatt på uppgår sålunda till 2 000 kronor och på detta betalar du en skatt om 30 %, det vill säga 600 kronor. Nettovinsten, vinsten efter skatt, uppgår till 1 400 kronor.