Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en sparform där det utgår en årlig avgift (skatt) på det totala kapitalet i kapitalförsäkringen. I en kapitalförsäkring kan man köpa och sälja aktier samt fonder, men inte optioner. Vid eventuell vinst på försäljningar av aktier eller fonder utgår ingen kapitalskatt utöver den årliga schablonsskatt som innehavaren av kapitalförsäkringen betalar. Det innebär också att man inte kan göra avdrag i deklarationen för eventuell förluster som uppstått vid försäljning av värdepapper.

Skatten på en kapitalförsäkring beräknas på hela beloppt i depån och uppgår till 27 % den genomsnittliga statslåneräntan från föregående år. Om statslåneräntan året innan uppgått till 3 % blir schablonsskatten på en kapitalförsäkring sålunda 0.81 % av hela kapitalförsäkringen värde. Detta oavsett om värdepapprerna stiger eller sjunker i värde.

I tider med stora börsuppgånger innebär sålunda kapitalförsäkringen för de flesta att den totala skatten blir lägre jämfört med ett traditionellt aktiekonto där skatten beräknas om 30 % av vinsten. I tider av börsnedgångar eller felinvesteringar får man dock inte göra avdrag för uppkomna förluster.

På grund av de olika beskattningsreglerna kan man inte överföra aktier från ett vanligt aktiekonto till en kapitalförsäkring utan man måste överföra pengar till kapitalförsäkring och för dessa köpa värdepapper. Det är vidare förbjudet att sälja aktier i ett vanligt aktiekonto och samtidigt köpa tillbaka dem i en kapitalförsäkring.

En nackdel med kapitalförsäkring är att man inte står som registrerad ägare till aktierna och därmed inte har rätt att bevista bolagsstämmor. En fördel är att spararen i en kapitalförsäkring inte behöver deklarerar varje enskilt aktieinköp- respektive försäljning.