Aktiedepå

En aktiedepå (även kallat värdepappersdepå) behövs för att kunna sälja respektive köpa aktier (och fonder). En aktiedepå är ett konto i en bank eller internetmäklare där man kan ha aktier och fonder. I en vanlig aktiedepå betalar man kapitalskatt om 30 % på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Vidare är eventuella förluster vid försäljning av värdepapper avdragsgilla i deklarationen. Kapitalförsäkringar har andra skatteregler.

Den som sålt aktier i en vanlig aktiedepå måste själv deklarera för detta i sin deklaration.

Vid försäljning- respektive inköp av värdepapper utgår courtage, en kostnad banken tar ut för inköp- respektive försäljning av aktier. Vanligen finns ett minimumbelopp, tex 99 kronor, och en övre avgift till exempel maximalt 0.15 % av köpbeloppet.

Förr i tiden var det vanligt med en årlig depåavgift för att inneha ett aktiekonto på en vanlig bank, men i takt med att nätmäklare tagit över en större del av marknaden har dessa avgifter mer eller mindre försvunnit hos de flesta banker.