Erbjudande: Öppna ett investeringssparkonto och få 200 kr i premier:

En ny sparform för aktier och fonder

Investeringssparkontot (i folkmun även kallat investeringskonto eller ISK) är en ny sparform som radikalt ändrat beskattningen av fonder och aktier. Sparformen innebär en helt ny beskattning av fonder och aktier, där en schablonskatt tas ut på hela kapitalet istället för på enskilda aktievinster. I tider med börsuppgånger kan den nya beskattningen bli mycket förmånlig för dig som aktiesparare.

Syftet med investeringssparkontot är bland annat att underlätta deklarationsredovisning för vanliga småsparare. I denna nya sparform kommer du som aktiesparare inte längre behöva räkna ut och deklarera vinstskatt på aktieförsäljningar, istället tas en schablonskatt ut på kapitalet som beräknas en gång per kvartal.

Investeringssparkontot är en helt ny sparform jämfört med de två sparformer som finns sedan tidigare: Kapitalförsäkringar, eller vanliga aktiedepåer där det i den senare sparformen tas ut kapitalskatt om 30 % av eventuell vinst vid försäljning av aktier och fonder.

Förmånlig sparform
för dig som tror på stora uppgångar i din egna aktieportföljen
 
Investeringssparkonton påminner i sin konstruktion om kapitalförsäkringar, men med några avgörande skillnader som kan ha stor betydelse för dig som aktieägare. I investeringssparkontot omfattas likvida tillgångar av insättningsgarantin (upp till 100 000 euro). Vidare står du som privatperson som registrerad ägare till aktierna och dina fonder, medan ägandet i kapitalförsäkringar är registrerat via banken. Detta innebär att du som aktieägare som sparar via ett investeringssparkonto kommer att ha full rätt att delta och rösta på bolagsstämmor.

Ytterligare en fördel med investeringssparkontot är att det möjliggör handel i optioner, vilket inte alltid varit möjligt i kapitalförsäkringar.

Låg schablonskatt i tider av låg statslåneränta
 
Skatten på investeringssparkontot utgår iform av ett schablonsbelopp som uppgår till 30 % av statslåneräntan. Statslåneräntan bestäms den 30e november året före innevarande år. I tider av låg statslåneränta innebär detta ett lågt skatteuttag. Vid en ponerad statslåneränta om 2 % blir skatten under ett år totalt 0.6 % av kapitalet. Även inbetalningar till kontot inräknas i skatteunderlaget. Skatten beräknas utifrån ett genomsnitt av värdet på kontot vid fyra mätpunkter under året (en gång per kvartal) samt de inbetalningar som genomförts till kontot under året.


Kort om investeringssparkonto

Infördes 2012. Innebär schablonsbeskattning på hela kapitalet istället för kapitalskatt på enskilda vinster.

Fördelar
  • Lättare att deklarera
  • Rätt delta bolagsstämmor
  • Insättningsgaranti på likvida medel
  • Investerarskyddet
Nackdelar
  • Skatt även på insättningar
Ur en aktieägares
perspektiv:


"I tider av låg statslåneränta kan den nya sparformen vara ett bra alternativ till kapitalförsäkring eller en vanlig aktiedepå. Därtill omfattas kontot av insättningsgarantin på likvida medel"

För- och nackdelar

Fördelarna med ett investeringskonto jämfört med en vanlig aktiedepå är att man genom en kvartalsbaserad schablonskatt på kapitalet inte riskerar att utlösa kapitalvinster vid försäljningar av aktier eller fonder och därmed uppstår ingen inlåsningseffekt. Samma fördel finns även i kapitalförsäkringar. För spararen underlättas vid deklarationstider då schablonskatten innebär att man inte kommer behöva redovisa enskilda aktieaffärer för skatteverket. Även denna fördel finns redan i dagens kapitalförsäkringar

En fördel med ISK jämfört KF är att man i ett investeringssparkonto kommer att stå som registrerad ägare till aktien, med de fördelar det innebär med rättighet att bevista bolagsstämmor och ställa frågor till styrelsen. Vidare omfattas likvida medel på kontot av insättningsgarantin vilket är en stor fördel för spararen om banken går i konkurs.

Med de nya skattereglerna för ISK, där en schablonskatt om 30 % av statslåneräntan tas ut över 1 år, innebär det att skatten blir låg under konjukturlägen med låg statslåneränta. En statslåneränta om 2 % ger en årlig skatt om 0.6 % på befintligt kapital på kontot. 3 % ränta ger en skatt om 0.9 %.


Investeringssparkontot är en förmånlig sparform för dig som tror på uppgångar i den egna aktieportföljen. Med investeringssparkontot slipper du deklaration av dina aktieaffärer och betalar ingen skatt på dina aktievinster utöver en låg schablonskatt på ditt totala kapital.

Artiklar